KONTAKT KONTAKT

Siedziba NADLEŚNICTWO OPOCZNO
NADLEŚNICTWO OPOCZNO
44-755-18-90
44-755-18-90

SITOWA 15
26-300 OPOCZNO

NADLEŚNICZY
DAWID KOSYLAK
44-755-18-90
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
JANUSZ BARANOWSKI
44-755-18-90
GŁÓWNA KSIĘGOWA
DANUTA PACAN
44-755-18-90
INŻYNIER NADZORU
WALDEMAR ROGULSKI
44-755-18-90

DZIAŁ KADR

Bożena Bielecka
Specjalista ds.Pracowniczych
Tel.: 44-755-18-90

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Agnieszka Gruszka (Zastępstwo Aleksandra Kulis)
Specjalista SL ds.Stanu Posiadania i Urządzania Lasu
Tel.: 44-755-18-90
Piotr Stanik
Specjalista SL ds.Nasiennictwa, Selekcji i Hodowli Lasu
Tel.: 44-755-18-90
Piotr Serafin
Starszy Specjalista SL ds. Użytkowania i Sprzedaży Drewna
Tel.: 44-755-18-90
Kamil Śmiechowski
Specjalista SL ds. Ochrony Lasu i Ochrony Przyrody i BHP
Tel.: 44-755-18-90
Mateusz Sarleja
Specjalista SL ds. Informatyki, Edukacji Leśnej i Komunikacji
Tel.: 44-755-18-90
Roman Malinowski
Starszy Specjalista SL ds.Urządzania Lasu
Tel.: 44-755-18-90

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Ryszard Śmigiel
Sekretarz
Tel.: 44-755-18-90
Mirosław Krzysztofik
Specjalista ds.Budownictwa i Zamówień Publicznych
Tel.: 44-755-18-90
Marcin Staciwa
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 44-755-18-90
Iwona Madej
Sekretarka
Tel.: 44-755-18-90
Jarosław Gorzałczyński
Kierowca
Tel.: 44-755-18-90

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Irena Ksyta
Starsza Księgowa ds. płacowych i obciążeń publiczno-prawnych
Tel.: 44-755-18-90
Anna Głuszek
Księgowa ds. podatków i środków trwałych
Tel.: 44-755-18-90
Małgorzata Stępień
Starsza księgowa ds. fakturowania sprzedaży drewna
Tel.: 44-755-18-90
Marianna Wiktorowicz
Kasjer
Tel.: 44-755-18-90

POSTERUNEK KOMENDY STRAŻY LEŚNEJ

Marek Białecki
Komendant
Tel.: 44-755-18-90
Łukasz Kapusta
Strażnik leśny
Tel.: 44-755-18-90