KONTAKT KONTAKT

Siedziba NADLEŚNICTWO OPOCZNO
NADLEŚNICTWO OPOCZNO
44-755-18-90
44-755-18-90

SITOWA 15
26-300 OPOCZNO

NADLEŚNICZY
DAWID KOSYLAK
44-755-18-90
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
WALDEMAR ROGULSKI
44-755-18-90
GŁÓWNA KSIĘGOWA
ANNA GŁUSZEK
44-755-18-90
INŻYNIER NADZORU
Wojciech Otrębski
44-755-18-90

DZIAŁ KADR

Bożena Bielecka
Specjalista ds.Pracowniczych
Tel.: 44-755-18-90

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Agnieszka Gruszka
Specjalista SL ds.Stanu Posiadania
Tel.: 44-755-18-90
Aleksandra Kulis
Specjalista SL ds. Hodowli Lasu
Tel.: 44-755-18-90
Piotr Serafin
Starszy Specjalista SL ds. Użytkowania i Sprzedaży Drewna
Tel.: 44-755-18-90
Kamil Śmiechowski
Specjalista SL ds. Ochrony Lasu i Ochrony Przyrody i BHP
Tel.: 44-755-18-90
Mateusz Sarleja
Specjalista SL ds. Informatyki, Edukacji Leśnej i Komunikacji
Tel.: 44-755-18-90
Roman Malinowski
Starszy Specjalista SL ds.Urządzania Lasu i Łowiectwa
Tel.: 44-755-18-90

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Ryszard Śmigiel
Sekretarz
Tel.: 44-755-18-90
Mirosław Krzysztofik
Specjalista ds.Budownictwa i Zamówień Publicznych
Tel.: 44-755-18-90
Daniel Solarski
Referent
Tel.: 44-755-18-90
Iwona Madej
Sekretarka
Tel.: 44-755-18-90
Jarosław Gorzałczyński
Kierowca
Tel.: 44-755-18-90

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Irena Ksyta
Starsza Księgowa ds. płacowych i obciążeń publiczno-prawnych
Tel.: 44-755-18-90
Małgorzata Stępień
Starsza księgowa ds. fakturowania sprzedaży drewna
Tel.: 44-755-18-90
Marianna Wiktorowicz
Kasjer
Tel.: 44-755-18-90
Jadwiga Wojtarek
Księgowa
Tel.: 44-755-18-90

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Marcin Staciwa
Komendant
Tel.: 44-755-18-90
Marek Białecki
Strażnik leśny
Tel.: 44-755-18-90

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny

Dyżurny
Tel.: 608 539 481, 44 755 18 70