Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy na patriotycznej majówce w Opocznie

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów., 3 maja 2017r.  w Opocznie z inicjatywy biura poselskiego Posła na Sejm RP Roberta Telusa i Miejskiego Domu Kultury odbyła się Majówka Patriotyczna. Patronat nad majówką objął Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

Jedną z głównych atrakcji obchodów był występ w Miejskim Domu Kultury Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Jednocześnie na zielonym placu za budynkiem MDK można było odwiedzić stoiska partnerów akcji. Swoje profesje i sprzęt  prezentowali między innymi: policjanci, strażacy, wojskowi, szkoły i stowarzyszenia o profilu wojskowym jak również leśnicy. Z nieukrywaną satysfakcją możemy stwierdzić, iż stoisko Nadleśnictwa Opoczno cieszyło się dużym zainteresowaniem. Leśnicy z naszego nadleśnictwa przygotowali szereg atrakcji zwłaszcza dla młodszych odwiedzających. Oprócz gier i konkursów, w których po udzieleniu odpowiedzi na pytania każdy uczestnik mógł otrzymać upominek od pracowników Lasów Państwowych, leśnicy promowali drewno jaki surowiec ekologiczny, odnawialny i pozyskiwany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Podczas rozmów przybliżano podstawowe zagadnienia związane z lasami w Polsce, min. to, że lasów w Polsce przybywa, że sadzimy coraz więcej sadzonek gatunków liściastych i sadzimy zgodnie z siedliskami i zasięgami geograficznymi drzew. Nie wszyscy wiedzieli że leśnicy podczas odnowień i zalesień dosadzają także drzewa owocowe i biocenotyczne oraz wspierają naturalne odnowienie.

Podczas majówki można było również spróbować dań kuchni regionalnej i myśliwskiej. Ich przygotowaniem zajęły się: koła gospodyń oraz myśliwi z miejscowego koła łowieckiego „Kuropatwa". 

Zwieńczeniem majówki były występy Laureatów Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej  „Kocham Moją Ojczyznę" z etapu regionalnego.