Asset Publisher Asset Publisher

DLA MEDIÓW

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest:

Mateusz Sarleja
tel. 44 755 18 90
e-mai: mateusz.sarleja@lodz.lasy.gov.pl