Gekennzeichneter Inhalt

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytkami ekologicznymi nazywamy obszary zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej

Użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa Opoczno zostały ustanowione Rozporządzeniem Nr 57/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2001 r. Na gruntach nadleśnictwa znajduje się 29 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 23,41 ha. W obrębie Brudzewice znajduje się 16 użytków ekologicznych o powierzchni 19,71 ha, a w obrębie Opoczno 13 użytków o powierzchni 3,70 ha.
Większość użytków ekologicznych są to cenne przyrodniczo ekosystemy bagienne, wodno-błotne i zarastające oczka wodne. Rzadziej są to inne powierzchnie nieleśne: łąki, pastwiska, a także grunty zaliczone do lasów. Mają one za zadanie zwiększanie i zabezpieczanie zróżnicowania biologicznego, gatunkowego i siedliskowego obszaru nadleśnictwa, poprzez ochronę jego fragmentów.