Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

CERTYFIKATY

PEFC i FSC

Nadleśnictwo Opoczno posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

 

FSC

Posiadanie przez Nadleśnictwo Opoczno certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C018276) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 4 maja 2017 r. Certyfikat nosi numer SGS-FM/COC-011009.

 Certyfikat obowiązuje od 04.05.2017 r. do 16.04.2018 r.

 

Certyfikat FSC oznacza, że lasy Nadleśnictwa Opoczno są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

 

W dniach 21-23 marca 2016 r., firma NEPCon Polska przeprowadziła kolejny audyt okresowy.

W trakcie audytu nie spostrzeżono żadnych zasadniczych niezgodności. W trakcie spotkania podsumowującego otrzymaliśmy wiadomość dot. zgłoszenia użycia w 2015 r. środka chemicznego Sherpa 100 EC.

 

FSC odrzuciło notyfikację i nie zaakceptowało użycia ww. środka, co  poskutkowało wpisaniem do audytu niezgodności Dużej.  W dniach 23-28 czerwca 2016 r. został przeprowadzony audyt weryfikujący w wyniku którego  certyfikat FSC został przedłużony na kolejny rok.

Dane dot. monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa. Szczegółowe informacje można uzyskać w nadleśnictwie.

PEFC

Nadleśnictwo Opoczno 13 stycznia 2018 roku uzyskała certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Niezależni audytorzy z firmy SGS Polska potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Łodzi z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC.

Ostatni audyt odbył  się w dniach 4 – 6  grudnia 2017 r.

Certyfikat ( PL PEFC-12/0006) obowiązuje w okresie od 13.01.2018 do 12.01.2021 r.