Asset Publisher Asset Publisher

Współpraca służb mundurowych z Opoczna

W ramach współpracy Nadleśnictwa Opoczno z Komendą Powiatową Policji w Opocznie odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z Opoczna.

Szkolenie połączone z prezentacją multimedialną prowadził Nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno Dawid Kosylak, oraz strażnicy leśni z naszego nadleśnictwa – Marek Białecki i Łukasz Kapusta.

Podczas części kameralnej szkolenia policjanci zostali zapoznani ze struktura organizacyjną PGL LP, poznali ogólną charakterystykę Nadleśnictwa Opoczno. Policjantom został szeroko przedstawiony problem szkodnictwa leśnego oraz podstawy prawne obowiązujące w ramach jego zwalczania. Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się również z zastosowaniem technik GIS stosowanych w leśnictwie oraz dostępnym wyposażeniem pracowników terenowych nadleśnictwa, które może być wykorzystywane podczas wspólnych akcji, np. poszukiwań osób zaginionych na terenach leśnych. Istotnym punktem programu było zapoznanie słuchaczy z zasadami obrotu drewnem w Lasach Państwowych oraz innej własności a także z obowiązującymi w tym zakresie dokumentami. Leśnicy rozdali, także robocze materiały szkoleniowe uzupełniające treść niniejszego szkolenia. O zainteresowaniu tematyką i treścią samego szkolenia świadczyły pytania do prowadzących leśników, które pojawiły się na zakończenie spotkania.

Zarówno leśnicy jak i policjanci widzą konieczność stałego zwiększania i aktualizacji wiedzy dotyczącej szkodnictwa leśnego i zasad współpracy związanych z tą kategorią naruszeń prawa. Planowane są kolejne szkolenia w zakresie zwalczania innych przestępstw na terenach leśnych takich jak np. kłusownictwo.