Lista aktualności Lista aktualności

SZKOLENIE PILARZY W NADLEŚNICTWIE OPOCZNO

W dniach 2 i 3 marca 2017r. w Nadleśnictwie Opoczno przeprowadzone zostało szkolenie oraz  ocena umiejętności pracy pilarzy Zakładów Usług Leśnych świadczących usługi w Nadleśnictwie Opoczno w bieżącym roku. Celem spotkania było przypomnienie podstawowych zasad przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac pozyskaniowych oraz ocena umiejętności pracy pilarzy. Skład komisji oceniającej stanowili doświadczony instruktor BHP, instruktorzy ścinki drewna oraz pracownicy Administracji Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Opoczno.

Każdy pilarz miał za zadanie ściąć przynajmniej jedno drzewo. Komisja oceniała wyposażenie pilarza w środki ochrony indywidualnej, sprzęt pomocniczy; technikę ścinki i okrzesywania; utrzymanie ustalonego kierunku obalania. Dnia 2 marca przeszkolonych zostało 13 pilarzy z obrębu Brudzewice, a w dniu 3 marca 15 pilarzy z obrębu Opoczno. Najlepszymi pilarzami okazali się:

- w dniu 2 marca:

I miejsce – Paweł Puchała

II miejsce - Grzegorz Puchała

III miejsce – Mieczysław Chmielewski

- w dniu 3 marca:

I miejsce – Piotr Juszyński

II miejsce – Czesław Zięba

III miejsce – Łukasz Marczyński

 

Najlepsi otrzymali upominki wręczone przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Opoczno Dawida Kosylaka, a wszyscy uczestnicy upominki ufundowane przez PPHU Łukasza Bajerowskiego autoryzowanego dealera STIHL z Piotrkowa Trybunalskiego.

W drugiej części spotkania inżynier nadzoru Waldemar Rogulski przypomniał uczestnikom spotkania o zasadach i najczęściej popełnianych błędach podczas manipulacji surowca, składowania drewna w lesie i prawidłowego przygotowania surowca do odbioru. Uczestnikom szkolenia przypomniano i omówiono prawa  i obowiązki wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy zapisane w Kodeksie Pracy oraz zasady BHP przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej.

Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze przy poczęstunku przy ognisku. Następna szkolenie już za rok.