Lista aktualności Lista aktualności

BOCIANY CZARNE ONLINE

Gniazdo bocianów czarnych, które widzicie, znajdują się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Pisklęta rozpoczęły już naukę stawania na nogi, później będą uczyły się chodzić. Do tej pory pisklęta cały czas siedziały. W drugiej połowie lipca czeka je trudniejsze zadanie - nauka latania. Najpierw machanie skrzydłami, później podfruwanie, unoszenie się nad gniazdem, a na końcu pierwsze samodzielne, ale krótkie loty poza gniazdo.
Gniazdo z przekazem online znajduje się na dębie. Jest to dorodne i wiekowe drzewo. W Polsce środkowej 56% gniazd bocianów czarnych znajduje się na dębach, 33% na sosnach, a 11% na innych gatunkach drzew.
Transmisja online z gniazda naszych tajemniczych ptaków to wspólny projekt edukacyjny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i Komitetu Ochrony Orłów – pionierski w Polsce i jeden z niewielu tego rodzaju w Europie. Osłonę naukową projektu prowadzi pracownik Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Piotr Zieliński. Projekt powstał dzięki finansowemu wsparciu Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.
 
 
 
 

 

 
Rzadki hajstra
 
Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku bocianów czarnych w Polsce było bardzo niewiele. W 1966 liczebność całkowitą szacowano na 500 – 530 par lęgowych. W latach 1981-1982 wartości te wynosiły 800-900 par lęgowych. Dzięki ochronie, wysiłkom leśników, naukowców i miłośników przyrody udało się je ocalić i stworzyć im odpowiednie warunki bytowania. Aktualnie liczebność bociana czarnego w Polsce szacowana jest na 1400-1600 par.
90% populacji zasiedla niziny i obszary wyżynne, a pozostała część Karpaty i Sudety. Obszar Polski jest położony w centrum zasięgu geograficznego tego gatunku w Europie i stanowi blisko 25% jego populacji w granicach UE.
 
Gatunek podlega ochronie ścisłej, a wokół gniazd bocianów czarnych Lasy Państwowe wyznaczają strefy ochronne. Dokładna lokalizacja gniazd jest objęta tajemnicą, by chronić ptaki przed intruzami. W program ochrony i monitoringu populacji gatunku zaangażowanych jest około 1000 leśników w całej Polsce.
 
Projekt: bociany czarne
 
W styczniu tego roku leśnicy i ornitolodzy wytypowali z pośród innych, dwa stałe miejsca gniazdowania bocianów czarnych w województwie łódzkim. W marcu w każdej z lokalizacji w głębi lasu, na wysokości około 20 m m zainstalowali kamery z funkcją podczerwieni. Cała operacja odbyła się kiedy bocianów czarnych nie było jeszcze w kraju i za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.
 
Widziałeś ciekawe zachowanie bocianów ? Zrób screen i wyślij z komentarzem na adres rzecznik@lodz.lasy.gov.pl. Najciekawsze screeny umieścimy na stronie lodz.lasy.gov.pl/bocianyczarne oraz facebook.com/LasyPanstwoweLodz/
instagram.com/las_dobre_sasiedztwo/
 
 
 
Ciekawostki
 
• Dokładna lokalizacja gniazd bocianów czarnych jest objęta tajemnicą, by chronić ptaki przed intruzami.
 
• W program ochrony i monitoringu populacji tego gatunku zaangażowanych jest około 1000 leśników w całej Polsce.
 
• Bociany czarne w czasie jednego sezonu są ptakami monogamicznymi. W kolejnych sezonach może dochodzić do zmiany partnerów. Każda para buduje zwykle więcej niż jedno gniazdo, które mogą być oddalone o siebie nawet o kilka kilometrów i w kolejnych latach zasiedlane w przypadku utraty lub pogorszenia jakości gniazda podstawowego.
 
• W II połowie XIX wieku europejska populacja bociana czarnego bardzo silnie zmalała na skutek zabijania przez ludzi (rozpowszechnienie broni palnej) przez ludzi (np. w latach 1920. gatunek wyginął zupełnie w Wielkopolsce), po czym na skutek ochrony prawnej w XX wieku (w Polsce – w 1952 r.), zaczęła odbudowywać liczebność i powoli zasiedlać opuszczone wcześniej obszary. W Polsce wokół zajętych gniazd (w promieniu do 200 metrów) tworzy się zgodnie z przepisami prawa ochrony przyrody strefy całorocznej ochrony ścisłej, a w okresie lęgowym obowiązuje strefa o wielkości zwiększonej do 500 metrów.
 
• Gniazdo bociana czarnego ma ponad 1 m średnicy i może ważyć powyżej jednej tony.
 
• Zniesienie wysiadują oba ptaki, lecz udział czasowy samca jest mniejszy, a w nocy wysiaduje wyłącznie samica.
 
• Pisklęta bociana czarnego po wykluciu są pokryte delikatnym białym puchem, a dopiero po rozwinięciu piór okrywowych uzyskują czarbo-białe upierzenie.
 
• Bocian czarny (Ciconia nigra) nazywany jest również hajstrą a na Kurpiach określa się go mianem szast (czyt. siast - szybkie, niewidoczne cięcie nożem).
 
• Bocian czarny zasiedla ogromny obszar Palearktyki – od Półwyspu Iberyjskiego do wschodnich wybrzeży Rosji i Chin. Ponadto izolowana populacja zasiedla Afrykę południową.
 
• Europejskie bociany czarne zimują w Afryce na południe od Sahary. Większość bocianów czarnych z Polski wędruje na zimowiska do Afryki wschodniej i środkowej szlakiem południowo-wschodnim – przez Bosfor i Dardanele. Nieliczne lecą na zimowiska do Afryki zachodniej przez Cieśninę Gibraltarską.